2013 წელს სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა, გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით ჩაატარა გამოკითხვა, რომლის მიზანი საქართველოში გენდერული თანასწორობის მიმართ კაცების დამოკიდებულებების და მათი საოჯახო საქმეებში და ბავშვის აღზრდაში ჩართულობის გამოვლენა იყო.

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მხარდაჭერით, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), და გაეროს ქალთა ფონდის (UN Women) მიერ.

ჯამპსტარტ ჯორჯიამ კვლევის ძირითადი მიგნებები ვიზუალურად გამოსახა. ინფოგრაფიკაში ნაჩვენებია, თუ როგორაა გადანაწილებული ოჯახში საქმე ქალებსა და კაცებს შორის, რამდენად ჩართულები არიან მამაკაცები ბავშვის მოვლის პროცესში და რა მოხდებოდა, საოჯახო საქმეები ქალებმა და კაცებმა თანაბრად რომ გაინაწილონ.

ოჯახში საქმის განაწილება ქალებსა და კაცებს შორის
  • ორგანიზაცია: JumpStart Georgia
  • ჟურნალისტი: ნინო მაჭარაშვილი (ჯამპსტარტ ჯორჯია)
  • დიზაინერი: ირაკლი ჭუმბურიძე (ჯამპსტარტ ჯორჯია)
  • მონაცემთა წყარო:
    • “კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში”, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი, გაეროს ერთობლივი პროგრამის “გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში” ფარგლებში, 2013
  • მონაცემები: ჩამოტვირთვა
  • ენა: English, ქართული
  • კატეგორია: საზოგადოება, გენდერი
  • ტიპი: ინფოგრაფიკა

იხილეთ ჩვენი სხვა სტატიები მსგავს თემებზე:

და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები…