ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოში ქალები ყოველთვიურად საშუალოდ 318 ლარით ნაკლებს გამოიმუშავებენ, ვიდრე კაცები. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ ქალებსა და კაცებს თანაბრად არ მოსწონთ თავიანთი ანაზღაურება, ქალები ნაკლებად გამოხატავენ სამსახურით უკმაყოფილებას, ვიდრე კაცები. ამის მიზეზი შესაძლოა ის იყოს, რომ საზოგადოებას ქალებისგან განსხვავებული მოლოდინები აქვს: ქართველების 74% იზიარებს აზრს, რომ ქალი უფრო მეტად იმით ფასობთ, თუ როგორი ოჯახი აქვს და არა იმით, რა წარმატება აქვს სამსახურში; ხოლო 52% მიიჩნევს, რომ ქალი ვერ იქნება ისეთივე წარმატებული კარიერაში, რადგან ოჯახის გამო დიდ დროს ვერ დაუთმობს კარიერას.