გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ინოვაციური ინიციატივა გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში“ ფარგლებში, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრთან ერთად საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ ქალთა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების კვლევა ჩაატარა. კვლევა მიმოიხილავს იმ სირთულეებს რასაც ქალები აწყდებიან დასაქმების, ჯანდაცვისა თუ სხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, ასევე შეეხება გენდერთან შეჭიდულ დამოკიდებულებებსა და ნორმებს, როგორებიცაა ქალთა მიმართ ძალადობა და მემკვიდრეობის საკითხები.

JumpStart საქართველომ მოახდინა კვლევის ძირითადი მიგნებების ვიზუალიზაცია. ინფოგაფიკში ნაჩვენებია თუ როგორ ზღუდავს დისკრიმინაციული მიდგომები ქალთა ეკონომიკურ შესაძლებლობებს.

  • ორგანიზაცია: JumpStart Georgia
  • ჟურნალისტი: მარიამ გამხარაშვილი (ჯამპსტარტ ჯორჯია)
  • დიზაინერი: ია ნინოშვილი (ჯამპსტარტ ჯორჯია)
  • ენა: English, ქართული
  • კატეგორია: განათლება, გენდერი, საზოგადოება
  • ტიპი: ინფოგრაფიკა