სასურველია სუნამო ვცვალოთ სეზონების და კლიმატის მიხედვით, რადგან ერთსა და იმავე სუნამოს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში, მაგალითად ტროპიკებში და თოვლით დაფარულ მონრეალში, სხვადასხვა სურნელება ექნება.