სამწუხაროდ, საზოგადოების ცრუ წარმოდგენები ბევრ ადამიანს უშლის ხელს წინსვლაში, მხოლოდ იმიტომ რომ ის ქალია