სოციალური სტატუსი და ის, თუ რითა ვართ დაკავებული, მოქმედებს უჯრედების დაბერებაზე – ამტკიცებენ ლონდონელი გენეტიკოსები.

გონებრივი სამუშაოს შემსრულებლის ორგანიზმი საშუალოდ 7 წლით ახალგაზრდაა იმ ადამიანის ორგანიზმთან შედარებით, რომელიც ფიზიკურად შრომობს.