30,000 მამაკაცის გამოკითხვის შედეგად დადგინდა რა და ვინ სურთ 18-დან 34 წლამდე ასაკის მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს.