დავუბრუნდები იდეალური ბიჭის თვისებებს. იყოს ჭკვიანი, ყურადღებიანი, სიმპატიური..