თუმცა სანამ ამ ფრაზებიდან რომელიმეს გამოიყენებთ, მაინც კარგად დაფიქრდით.