ქალებისა და მამაკაცების უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ მაღალი ქუსლი ნამდვილად სექსუალურია, მაგრამ როცა შენ მთელი დღე 10 სანტიმეტრიან ქუსლებზე დგახარ, დღის ბოლოს ფეხებში სიმძიმ ის შეგრძნებას, ტკივილს და დაღლილობას ვერსად წაუხვალ. ღირს კი ქუსლიანი ფეხსაცმელი ამდენ მსხვერპლად?