ქვემოთ განხილულია ორივე ჯგუფში შემავალი თმის მოცილების სახეები, მათი პლიუსები და მინუსები.