რამდენიმე რჩევა მშრალი ან ზამთარში გამომშრალი კანის მოსავლელად: