კრიტიკულ დღეებში განსაკუთრებული ჰიგიენაა საჭირო, რაც ჩემი აზრით არც ისე რთული მისაღწევია ამ საუკუნეში.