შეიყვანეთ თქვენი სიმაღლე და წონა. კალკულატორი თავად დაითვლის BMI-ს.The Body Mass Index (BMI) is calculated with the formula body weight divided by body height in meter to square. To make it easy for visitor of your web page to calculate the Body Mass Index, use the Free BMI Gadget by BMI-Club in your web page . Additional information: Body Mass Index Info.
Thank you for using the BMI calculator of BMI-Club.

BMI მნიშვნელობა

19-ზე ნაკლები – მეტისმეტად გამხდარი
19-დან 25-მდე – ნორმალური წონა
25-დან 30-მდე – ჭარბი წონა
30-დან 35-მდე – სიმსუქნე 1
35-დან 40-მდე – სიმსუქნე 2
40-ზე მეტი – სიმსუქნე 3

ასაკის და ნორმალური BMI-ს თანაფარდობა

19–24 წლის: 19–24 BMI
25–34 წლის: 20–25 BMI
35–44 წლის: 21–26 BMI
45–54 წლის: 22–27 BMI
55–64 წლის: 23–28 BMI
65+ წლის: 24–29 BMI