ალბათ, დამეთანხმებით, რომ ჩვენს დროში სიგამხდრე, ისევე როგორც ჭარბი წონა, ბევრი ქალბატონისთვის წარმოადგენს პრობლემას. არსებული და გავრცელებული სტერეოტიპების გამო მათ ხშირად უწევთ ისეთი კომენტარების მოსმენა, (უმეტეს შემთხვევაში სრულიად უცნობი ადამიანებისგანაც კი) როგორებიცაა – „საჭმელს არ გაჭმევენ?“, „ქალს ცოტა ხორცი უნდა ჰქონდეს“ და ა.შ. მიუხედავად იმისა, რომ 21-ე საუკუნეში სიგამხდრე არა…