ჩვენს ჟურნალს ვარდისფერი ფიფქია უბრუნდება! ის ჩვენს მკითხველებს ისევ აუსრულებს ვარდისფერ სურვილებს - ამჯერად საზაფხულოდ! კონკურსში მონაწილეობა ყველას შეუძლია! როგორ მიიღო მონაწილეობა? ქვემოთ...

ქუჩაში ნებისმერი ქალი რომ გააჩეროთ და ჰკითხოთ, გამხდარა თუ არა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ძალადობის მხსვერპლი, ალბათ, დადებით პასუხს...

ქალის ასაკს სულ ადვილად გასცემს კანი თვალის გარშემო. წვრილი ნაოჭები ის საფასურია, რომელსაც ტირილისა და სიცილისთვის ვიხდით, შეშუპება  მშფოთვარე ღამეებისა...