თვითლიგირებადი (ულიგატურო) ბრეკეტი ჩვეულებრივისგან რკალის მიმაგრებით განსხვავდება.